فلزیاب لورنز DEEPMAX X6 سری ۲۰۱۹ تفاوت DEEPMAX X6 و DEEPMAX X5 با Datalogger داخلی و GPS-ماژول اضافی است که تنها با DEEPMAX X6 می آید!   تجهیزات استاندارد فلزیاب لورنز: جعبه کنترل LORENZ DEEPMAX X6 با ورودی Data Logger (پشتیبانی شده توسط GPS) ماژول GPS با USB-jack قطب تلسکوپی ۳۵ سانتیمتر DD-searchcoil ۱ x 1m قاب […]