فلزیاب deephunter اولین دستگاه فلزیابدر جهان است   تکنولوژی پیشرو: فلزیاب deephunter اولین دستگاه فلزیابدر جهان است که می‌تواند هرگونه شی را در عمق پایین زمین ردیابی کند. اکنون می توانید تنها با خرید یک دستگاه، هم سکه وهم اشیا بزرگ را در اعماق زمین شناسایی کنید.   فلزیاب deephunter دارای دو حالت حرکتی و غیر حرکتی است. با ایندستگاه فلزیاب در واقع مانند […]