ماکرو

گنج یاب مكرو چند كروزر ضد آب| مکررو چند فرکانس Kruzer ضد آب ضدآب توجه:  مکررو چند Kruzer را خریداری نکنید تا زمانی که برای اولین بار به ما برای معاملات و کد کوپن تبلیغاتی صحبت می کنید! Bart@bigboyshobbies.net  یا ۴۰۵-۲۰۶-۹۰۱۰ مكرو Multi Frequency Kruzer ضد آب ضدآب (۵Khz، ۱۴ Khz، ۱۹Khz)  آشکارساز ضد آب ضد آب تا ۵ […]

فلزیاب deephunter اولین دستگاه فلزیابدر جهان است   تکنولوژی پیشرو: فلزیاب deephunter اولین دستگاه فلزیابدر جهان است که می‌تواند هرگونه شی را در عمق پایین زمین ردیابی کند. اکنون می توانید تنها با خرید یک دستگاه، هم سکه وهم اشیا بزرگ را در اعماق زمین شناسایی کنید.   فلزیاب deephunter دارای دو حالت حرکتی و غیر حرکتی است. با ایندستگاه فلزیاب در واقع مانند […]